19. jūlijā Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane tikās ar augstskolas “Turība” vasaras skolas studentiem no Latvijas, Lietuvas, Bulgārijas, Austrijas, Čehijas un Itālijas. Ārvalstu studenti bija ieradušies Latvijā, lai divas nedēļas Biznesa augstskolā “Turība” piedalītos Mediācijas vasaras skolā – intensīvās mācībās par mediāciju. Studenti bija izrādījuši lielu interesi par Latvijas Augstāko tiesu, kā arī jau viesojušies Saeimā.

Tikšanās laikā Anita Zikmane viesiem stāstīja par Latvijas tiesu sistēmas struktūru, sniedzot detalizētāku informāciju par Augstāko tiesu, tās darbību, departamentu un nodaļu darbu. Augstākās tiesas pārstāve iepazīstināja studentus arī ar tiesu informācijas sistēmu, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas darbu, īpaši uzsverot vienotas tiesu prakses izveides un piemērošanas nozīmīgumu.

Vizītes noslēgumā viesi izstaigāja tiesas telpas, apskatīja tiesas muzeju un tā krājumu, iepazīstot tiesas vēsturi un attīstību. Tika apmeklēta vēsturiskā skulptūra “Taisnība”, kā arī agrākā Senāta zāle.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396