Pirmdien, 3. aprīlī, Augstākajā tiesā vizītē bija ieradusies delegācija no Turkmenistānas Republikas. Viesi tikās ar Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu un tiesneša palīdzi Nataļju Puriņu, kuras Turkmenistānas kolēģus iepazīstināja ar Latvijas administratīvo procesu un tiesībām.

Turkmenistānas Republikā šobrīd aktīvi strādā pie administratīvā procesa un ar to saistīto normatīvo aktu izstrādes, tādēļ izzināt Latvijas pieredzi šajā jomā viņiem ir ļoti nozīmīgi.

Viesi ar interesi klausījās par Latvijas administratīvā procesa pamata principiem un galvenokārt objektīvās izmeklēšanas principa nozīmi un izpratni, kā arī administratīvā procesa nošķiršanu no civilprocesa, prasību veidiem un administratīvo tiesu kompetenci rīcības brīvības pārbaudē. Turkmenistānas viesi īpaši atzinīgi novērtēja Nataļjas Puriņas sagatavoto plašo prezentāciju un pārskatu.

Latvijas vizītes laikā viesi apmeklēja arī Satversmes tiesu un Valsts ieņēmumu dienestu.

Delegācijas sastāvā bija Turkmenistānas Republikas parlamenta deputāti, Ģenerālprokuratūras darbinieki, kā arī citu iestāžu pārstāvji, kuri piedalās administratīvā procesa regulējuma izveidē un ieviešanā. Vizīti organizē un finansē Vācijas Starptautiskās sadarbības aģentūra (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)).

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211