Turpinot iesākto sadarbību un tikšanos ar augstskolu paniedzējiem, Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane 18.jūnijā tikās ar Juridiskās koledžas mācībspēkiem, lai informētu par Senāta judikatūras un tiesu prakses meklēšanas un izmantošanas iespējām.

Anita Zikmane pasniedzējus iepazīstināja ar informāciju par publiski pieejamajiem Senāta resursiem un sniedza praktiskus padomus, kā ar tiem efektīvāk strādāt. Attālinātā semināra dalībnieki iepazinās ar judikatūras klasifikatoru iespējām Augstākās tiesas mājaslapā www.at.gov.lv. A.Zikmane atgādināja arī par citu noderīgu informāciju, kas pieejama mājaslapā – par tiesu prakses pētījumiem, vēsturisko Latvijas Senāta judikatūru, Eiropas Cilvēktiesību tiesas latviski tulkoto nolēmumu datubāzi u.c.

Juridiskās koledžas pasniedzēji atzina Augstākās tiesas mājaslapā pieejamo informāciju par ļoti vērtīgu, jo darbā ar studentiem ļoti nozīmīgas ir Senāta izteiktās atziņas un skaidrojums, kā konkrētā tiesību norma būtu tulkojama.

Sadarbība ar augstskolu juridiskajām fakultātēm atzīmēta kā viena no darbības prioritātēm Augstākās tiesas stratēģijā. 

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv