Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns šodien tikās ar Tieslietu ministri Vinetu Muižnieci, lai pārrunātu aktuālus tiesu varas jautājumus.

Tikšanās laikā tika runāts par gaidāmo tiesnešu konferenci, jauno Tiesu iekārtas likumprojektu. V.Muižniece izteica viedokli, ka kopumā likumprojekts vērtējams pozitīvi, un turpmāk nepieciešams sīki un detalizēti izstrādāt tā realizācijas posmus, īpaši saistībā ar tiesu sistēmas reformu, tāpat jānosaka Tieslietu padomes vieta un funkcijas tiesu sistēmā. Lai to veiktu, tiks izveidota darba grupa, kurā iesaistīs pārstāvjus arī no Augstākās tiesas.

Tika apspriesti arī jautājumi, kas saistīti ar tiesnešu apmācību un kvalifikācijas celšanu, īpaši saistībā ar ES tiesību apgūšanu.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv