2. novembrī pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna viesojās Rīgas Juridiskās augstskolas rektors profesors John J.A. Burke, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš un ģenerālprokurors Jānis Maizītis. Viņi pārrunāja Rīgas Juridiskās augstskolas turpmāko darbību un attīstību Latvijas augstākās izglītības sistēmā, kā arī juridiskās tālākizglītības nodaļas piedāvāto semināru saturu un to izmantošanu tiesnešu mācībām.

2005. gada 20.jūnijā Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes valdību pārstāvji parakstīja nodomu protokolu, kurā tiek paredzēts, ka Zviedrijas valdība piekrīt pārdot savas RJA daļas Latvijas valdībai. Šobrīd Zviedrijas un Latvijas valdības saskaņo izmaiņas starptautiskā līguma projektā, kas paredz, ka pēc tā stāšanās spēkā Latvijas Universitāte kļūs par lielāko RJA īpašnieku. Nodomu protokols nosaka, ka RJA ir saglabājama kā akadēmiski neatkarīga mācību iestāde LU sastāvā. Šonedēļ šo jautājumu izskatīja Ministru kabinets slēgtā sēdē.

2003. gadā daudzi tiesneši pabeidza RJA sagatavoto mācību kursu "Eiropas Savienības tiesības Augstākās tiesas tiesnešiem", augsti novērtējot tā kvalitāti. Turpinot sadarbību, šī gada 25. novembrī Augstākās tiesas tiesnešiem un darbiniekiem tiek rīkots seminārs „Tiesību avoti: internets kā informācijas avots”. Tajā būs iespēja piedalīties 12 cilvēkiem no dažādām Augstākās tiesas struktūrvienībām. Seminārs notiks RJA datorklasē, lai katrs dalībnieks praksē iemācītos atrast nepieciešamo informāciju. Pasniedzēja būs Ligita Gjortlere, RJA bibliotēkas vadītāja.

Seminārā piedāvātās tēmas: kur internetā var atrast uzticamu un noderīgu informāciju par Latvijas un tās kaimiņvalstu likumdošanas procesiem; kur meklēt tiesību aktus, tiesu spriedumus; kā visefektīvāk atrast Eiropas Savienības tiesību aktus, tiesu praksi, oficiālās publikācijas; kā lasīt šos dokumentus, kā tie savstarpēji saistīti; kā atrast un orientēties Eiropas institūcijās sagatavošanā esošajos dokumentos; kādas datu bāzes ir pieejamas cilvēktiesību un starptautisko publisko tiesību jomās; kāda informācija atrodama Latvijā pieejamajā pilnu tekstu datu bāzē Westlaw.

Ja šis seminārs gūs atsaucību, plānots, ka nākamajā gadā, kad Augstākās tiesas budžetā paredzēti īpaši līdzekļi mācībām, līdzīgu kursu varētu apgūt visi tiesneši un viņu palīgi. Domāts arī par juridiskās angļu valodas kursiem.

 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 9287367