21.jūnijā Ukrainas Augstākajā tiesā Kijevā noslēdzās vairāk nekā divus gadus ilgušais Twinning projekts “Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī”, kurā ilgtermiņa eksperta pienākumus veica Latvijas Augstākās tiesas tiesnese Jautrīte Briede.

Projekts realizēts saskaņā ar Eiropas Savienības, Vācijas Tieslietu ministrijas un Latvijas Tieslietu ministrijas noslēgto līgumu. Latvija nodrošināja 190 ekspertdienas tiesnešu un tiesu darbinieku zināšanu paaugstināšanai, un kā eksperti projekta ietvaros uz Ukrainu vairākkārt devās arī vairāki Latvijas Augstākās tiesas tiesneši un zinātniski analītiskie padomnieki. Ukrainas Augstākās tiesas delegācijas arī pieredzes apmaiņas vizītēs apmeklēja Latvijas Augstāko tiesu.

Projekta ietvaros sniegts atbalsts Ukrainas Augstākās tiesas darbības nodrošināšanai atbilstoši Eiropas Savienības standartiem, paaugstinātas tiesnešu un tiesas darbinieku zināšanas, kā arī uzlabota tiesas publiskā informācija. Kā norādīja Eiropas Savienības vēstnieks Stefans Šlonings, projekts ir kļuvis par svarīgu instrumentu domu un pieredzes apmaiņai. Tiesu reforma Ukrainā turpinās, un ukrainas tiesnešu uzdevums ir praktiski ieviest ekspertu rekomendācijas par procesuālo filtru izmantošanu, tiesnešu specializāciju, informācijas tehnoloģijām vienotas tiesu prakes nodrošināšanai un citiem jautājumiem.

“Mēs esam ieguvuši pieredzi, kas kļūs par mūsu turpmāko darbu,” projekta noslēguma pasākumā sacīja Ukrainas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Valentīna Daniševska. Viņa uzsvēra, ka projekts sākās 2017.gadā tiesai grūtos apstākļos, kad Ukrainā tika veidota jauna Augstākā tiesa. “Taču profesionāla, labi koordinēta sadarbība un prioritāšu noteikšana ļāva pārvarēt visas grūtības un sasniegt mērķus, un mēs esam esam kļuvuši ne tikai profesionāli partneri, bet arī uzticami draugi,” sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētāja.

Savukārt Latvijas tieslietu ministrs Jānis Bordāns apliecināja, ka Latvija arī turpmāk ir gatava sadarboties un atbalstīt Ukrainas tieslietu reformas.

Projektu finansēja Eiropas Savienība, projekta vadošais partneris bija Vācijas Starptautiskās Tiesiskās Palīdzības Organizācija (The German Foundation on International Legal Cooperation). Projekta partneris no Latvijas bija Tieslietu ministrija, kuru ar ekspertiem atbalstīja Augstākā tiesa, Tiesnešu mācību centrs un Tiesu administrācija.

Augstākās tiesas tiesnese Jautrīte Briede, kura Ukrainā strādāja visu projekta laiku, darbā Administratīvo lietu departamentā atgriezīsies pēc atvaļinājuma septembrī.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto: Ukrainas Augstākā tiesa