26. novembrī mācību vizītes ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja Ukrainas tiesnešu delegācija. Viņu mērķis iepazīties ar Latvijas tiesu sistēmu, tai skaitā – Augstāko tiesu.

Delegācijas sastāvā bija Ukrainas Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks un Ukrainas Tieslietu padomes priekšsēdētājs Pjotrs Pilipčuks un Augstākās tiesas Administrācijas vadītājs Ivans Kučerins, Ukrainas Apelācijas tiesas un vairāku apgabaltiesu priekšsēdētāji un vietnieki, Ukrainas Tiesu administrācijas pārstāvji. Delegācija tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, viņa vietnieku un Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētāju Pāvelu Gruziņu un Administrācijas vadītāju Sandru Lapiņu. Kolēģi interesējās par daudzām profesionālā darba jomām – Augstākās tiesas judikatūras veidošanu un izmantošanu, par Senāta departamentu darba organizēšanu, tiesnešu aizvietošanu, par operatīvo darbību sankcionēšanu, Augstākās tiesas priekšsēdētāja izvirzīšanu un Augstākās tiesas neatkarību. Ukrainas kolēģus interesēja viedoklis par Saimnieciskās tiesas likvidēšanu un administratīvo tiesu izveidošanu Latvijā, ģenerālprokurora izvirzīšanas kārtību un citi jautājumi.

Vizītes otra daļa bija Ukrainas tiesnešu delegācijas tikšanās ar Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru.

Ukrainas tiesnešu vizīte Latvijā notiek Kanādas valdības īstenotā „Kanādas – Ukrainas tiesu sadarbības projekta” ietvaros. Ukrainas kolēģi iepazinās ar Latvijas Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas, Tiesnešu apmācību centra darbu, apmeklēja Zemgales apgabaltiesu un Bauskas rajona tiesu.
 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālrunis 67020396, 28652211