Šodien, 30. augustā oficiālā darba vizītē Latvijā ieradies Zoltans Lomnici - Ungārijas Augstākās tiesas prezidents, kas vada arī Ungārijas Nacionālo tieslietu padomi un kurš 2004. gadā ievēlēts par Eiropas Savienības valstu augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas viceprezidentu.

Delegācijas sastāvā vēl ir prezidenta kabineta vadītāja Edita Flucka-Papacsi un vecākā padomniece starptautiskajos jautājumos Hedviga Barani-Hajdu.

Viņus pavada Ungārijas vēstnieks Baltijas valstīs Istvans Mohacsi, kura rezidence atrodas Tallinā, un Ungārijas goda konsule Latvijā Ariana Župika.
Pēc tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu ungāriem ieplānota diskusija Saeimas Juridiskajā komisijā par tiesu varai aktuāliem likumdošanas jautājumiem – par tiesu iekārtas, tieslietu padomes kompetences un tiesnešu disciplinārās atbildības regulējumu.

Pēcpusdienā Zoltans Lomnici tiksies ar Augstākās tiesas struktūrvienību vadītājiem un tiesnešiem, lai pārrunātu tiesu darba organizācijas jautājumus. Paredzēta arī tikšanās ar ģenerālprokuroru Jāni Maizīti. Vakarā par godu augstajiem viesiem Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns rīko vakariņas Jūrmalā.

Zoltans Lomnici dzimis 1954. gadā Budapeštā, Ungārijas Augstākajā tiesā sācis strādāt 1991. gadā, 1998. gadā kļuvis par tiesas ģenerālsekretāru, 1999. gadā – par tiesu palātas vadītāju. No 1993. līdz 2002. gadam Zoltans Lomnici bija Ungārijas administratīvo lietu tiesnešu asociācijas prezidents.

Ungārijas Republikas prezidents nozīmēja Zoltanu Lomnici par Augstākās tiesas viceprezidentu 2002. gada 1. februārī, bet jau tā paša gada 25. jūnijā Ungārijas parlaments ievēlēja viņu par Augstākās tiesas prezidentu uz sešiem gadiem.

Ungārijā ir četru pakāpju tiesu sistēma. Augstākajā tiesā ir trīs departamenti – krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu departaments, kuros kopā strādā vairāk nekā 70 tiesnešu.

Lai nodrošinātu tiesu varas neatkarību no izpildvaras, 1997. gadā Ungārijā tika izveidota Nacionālā tieslietu padome. Tajā ir 15 locekļi – Augstākās tiesas priekšsēdētājs, 9 tiesnešu konferences deleģēti tiesneši, tieslietu ministrs, ģenerālprokurors, advokātu padomes priekšsēdētājs un divi parlamenta deputāti.
 

Informāciju sagatavoja Anita Kehre, Augstākās tiesas Administrācijas vadītāja

E-pasts: anita.kehre@at.gov.lv, tālrunis: 7020395, 29287367