3. novembrī Augstākajā tiesā uz pirmo sēdi sasaukta tiesnešu Disciplinārtiesa.

Disciplinārtiesa lēma, vai pieņemt izskatīšanai bijušā tiesneša M.M. sūdzību par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas 2009. gada 9. janvāra lēmumu (atzinumu) par viņa nevirzīšanu apstiprināšanai amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. Sūdzību nepieņēma izskatīšanai, jo tā iesniegta par lēmumu, kas pieņemts pirms 2011. gada 13. jūlija. Līdz šim laikam likums neparedzēja Disciplinārtiesas kontroli par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegtajiem atzinumiem. Sūdzība atgriezta iesniedzējam.

Otrajā sēdes daļā Disciplinārtiesa apsprieda organizatoriskus jautājumus par lietvedības kārtošanu, darbības nodrošināšanu u.c. Tā kā Disciplinārtiesa ir Augstākās tiesas struktūrvienība, organizatorisko jautājumu apspriešanā piedalījās arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Disciplinārtiesa Augstākajā tiesā izveidota 2010. gadā, ievēlot tajā sešus senatorus - pa diviem no katra Senāta departamenta. 2010. gada 3. jūnija grozījumi likumā „Par tiesu varu” paredz, ka Disciplinārtiesa Augstākās tiesas Senātā tiek sasaukta tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai. Savukārt 2011. gada 13. jūlija grozījumi likumā nosaka, ka Disciplinārtiesa pārbauda arī tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskumu.

Disciplinārtiesas priekšsēdētājs ir Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, tās sastāvā ir senatori Aldis Laviņš, Mārīte Zāģere, Anita Nusberga, Andris Guļāns un Vēsma Kakste.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211