Lai samazinātu lietu uzkrājumu un lietu izskatīšanas termiņus Senāta Administratīvo lietu departamentā, ar Tieslietu padomes lēmumu uz pusgadu viena senatora vieta no Civillietu departamenta pārdalīta uz Administratīvo lietu departamentu.

Vakantā senatora amata vieta, kas izveidojusies Civillietu departamentā, no 1.janvāra līdz 30.jūnijam pārcelta uz Administratīvo lietu departamentu, ņemot vērā lietu izskatīšanas statistiku Senātā un departamentu veiktspēju.

Līdz ar to šajā laikā Administratīvo lietu departamentā būs 12 senatori, Civillietu departamentā 14 senatori, Krimināllietu departamentā 9 senatori.

Uz senatora vakanci Administratīvo lietu departamentā bija izsludināts konkurss, un pozitīvu departamenta senatoru kopsapulces atzinumu saņēma Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Ilze Freimane. Ar Tieslietu padomes lēmumu viņai uzdots pildīt Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesneša pienākumus no 2.janvāra līdz 30.jūnijam.

Ilzei Freimanei tiesneša amata stāžs ir 17 gadi, 15 no kuriem viņa pildījusi arī Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājas pienākumus. No 2022.gada Ilze Freimane ir Administratīvās apgabaltiesas tiesnese. Gadu tiesnese stažējusies Senāta Administratīvo lietu departamentā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211