Šodien Augstākā tiesa uz semināru aicinājusi tiesnešus no visām piecām apgabaltiesām. Semināra darbs organizēts divās nozarēs – krimināltiesību un civiltiesību.

Apgabaltiesu tiesnešu seminārs krimināltiesību nozarē notiek Rīgas apgabaltiesas telpās Abrenes ielā, semināru vada Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš. Tiesu praksi, izskatot lietas pēc Krimināllikuma 160. un 162. panta – par vardarbīgu dzimumtieksmes apmierināšanu un pavešanu netiklībā – analizē Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore Valentīna Liholaja. Par procesuālajiem izdevumiem un to atlīdzināšanu referē Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras lektore, tiesību zinātņu doktore Elita Nīmande. Uz tiesnešu iesniegtajiem jautājumiem atbildēs Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pāvels Gruziņš un Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Seminārs civillietu nozarē notiek Augstākās tiesas telpās, to vada Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars. Patentu valdes direktora padomnieks Jānis Ancītis un Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese Vanda Cīrule ziņos par tiesu praksi ar preču zīmju saistītu civillietu izskatīšanā, Senāta Civillietu departamenta senatore Edīte Vernuša – par tiesu praksi, izskatot lietas par kopmantas sadali. Savukārt Tieslietu ministrijas Eiropas un starptautisko tiesību departamenta Starptautisko privāto tiesību nodaļas vadītājas Dagnijas Palčevskas un Tiesu sistēmas departamenta Tiesiskās sadarbības nodaļas pārvaldes vecākā referenta Ilvara Turkopula ziņojumu tēma ir par ārvalstu tiesu spriedumu atzīšanu un izpildes pasludināšanu.
Augstākā tiesa seminārus apgabaltiesu tiesnešiem organizē divreiz gadā. Judikatūras nodaļa analizē tiesu aktualitātes un problēmjautājumus, un atbilstoši tiem veido semināru programmu.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211