Lai Senāta judikatūras nolēmumu meklēšanu padarītu lietotājiem ērtāku, Augstākās tiesas tīmekļvietnes Judikatūras nolēmumu arhīvā ir ieviesti trīs jauninājumi meklētāja funkcionalitātē.

Nozīmīgākais jauninājums ir iespēja meklēt pēc vārdiem visā nolēmumu tekstā. Līdz šim lietotājiem bija iespēja meklētāja laukā ierakstīt vārdu vai frāzi, kas tiek meklēta tikai nolēmumiem pievienotajos virsrakstos un tēzēs. Jaunā funkcija šobrīd darbojas izmēģinājuma versijā, pilnā apmērā tā darbojas nolēmumiem kopš 2018.gada. Bet datubāze tiek papildināta, un meklēšana ir pieejama arī senākiem nolēmumiem. Savukārt meklējot virsrakstos un tēzēs, ir atrodami nolēmumi kopš Senāta izveidošanas 1995.gadā.

Lai ērtāk izmantotu jaunās iespējas, ir ieviesti divi jauni meklēšanas papildkritēriji: “Tikai virsrakstos/tēzēs” un “Meklēt frāzi”, kurus pielietojot, laukā ievadīto tekstu var meklēt četrās kombinācijās atkarībā no lietotāja izvēles.

Otrs jauninājums – meklēšanas kritēriju skaidrojums. Judikatūras nolēmumus iespējams meklēt, izmantojot dažādus kritērijus – laika periodu, departamentu un nolēmuma veidu. Papildus ir iespējams atlasīt tikai tos nolēmumus, kas pieņemti Civillietu departamentā paplašinātā sastāvā, Administratīvo lietu departamentā kopsēdē vai Krimināllietu departamentā mutvārdu procesā. Tagad meklēšanas kritērijiem ir pieejami plašāki skaidrojumi.

Trešais jauninājums ir iespēja apskatīt judikatūras tēzes bez nolēmuma lejuplādes. Šī ērtā funkcionalitāte pieejama gan meklēšanas rezultātu attēlojumā, gan klasifikatoros pēc lietu kategorijām, gan Tiesību aktu rādītājā un Citēto nolēmumu rādītājā.

Būsim pateicīgi, ja lietotāji aizpildīs aptauju, atstājot savas atsauksmes par uzlabojumiem judikatūras meklētājā, kā arī norādīs problēmas, ja tādas konstatēs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211