Disciplinārtiesa atstājusi spēkā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu atzīt par necienīgu senatores Andas Briedes rīcību, ārkārtējās situācijas laikā nespējot uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Senatorei uzlikts disciplinārsods – amatalgas samazināšana uz sešiem mēnešiem, ieturot 20% no amatalgas. Senatores sūdzība noraidīta.

Disciplinārtiesa divās līdzīgās lietās jau bija vērtējusi jautājumu par tiesneša rīcību, neievērojot Ministru kabineta rīkojumu un neuzrādot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, un nesaskatīja pamatu šajā lietā atkāpties no jau izteiktajām atziņām.

Disciplinārtiesa atzīst, ka Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktais pienākumu uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu bija attiecināms arī uz tiesnešiem. Savukārt senatores iebildumus par Ministru kabineta kompetenci izdot šādu rīkojumu, tā tiesiskumu un pamatotību Disciplinārtiesa neskatīja, norādot, ka šāds izvērtējums ir administratīvās tiesas kompetence un nav izskatāms disciplinārlietas ietvaros. Senatorei bija iespēja apstrīdēt attiecīgo tiesību aktu, taču viņa to nav darījusi.

Disciplinārtiesa atzina, ka Tiesnešu disciplinārkolēģija, ņemot vērā Tiesnešu ētikas komisijas atziņas, ir pienācīgi pamatojusi savu lēmumu par disciplinārā pārkāpuma – necienīga rīcība – konstatēšanu un disciplinārsoda noteikšanu.

Kā nepamatoti noraidīti senatores sūdzībā minētie apsvērumi par normatīva atpakaļvērsto spēku, kā arī par to, ka Tiesnešu disciplinārkolēģija lietu skatījusi nelikumīgā sastāvā.

Tāpat Disciplinārtiesa noraidījusi izskatāmās lietas salīdzinājumu ar citu disciplinārlietu, jo ir atšķirīgs pārkāpums jeb atšķirīga tiesneša rīcība, par kuru noteikts sods. 

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Tas publicēts Augstākās tiesas mājaslapā - sk.šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211