Ordeņa kapituls par nopelniem Latvijas labā piešķīris Triju Zvaigžņu ordeni Augstākās tiesas tiesnešiem Pāvelam Gruziņam un Aivai Zariņai.

Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekam, Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājam Pāvelam Gruziņam piešķirta Triju zvaigžņu ordeņa III šķira. Pāvels Gruziņš par tiesnesi strādā 32 gadus, kopš 1986. gada – par Augstākās tiesas tiesnesi. Divdesmit gadus P. Gruziņš ir arī Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks un kopš Senāta izveidošanas 1995. gadā vada Krimināllietu departamenta darbu. Papildus tiešajiem pienākumiem senators pilda Tiesnešu disciplinārkolēģijas locekļa pienākumus.

Civillietu tiesu palātas tiesnesei Aivai Zariņai piešķirta Triju zvaigžņu ordeņa IV šķira. Aiva Zariņa 45 gadus priekšzīmīgi, godīgi un radoši veic tiesneša amata pienākumus. Pieredzējusī tiesnese, toreiz Centra rajona tiesas priekšsēdētāja, pieņēma drosmīgus lēmumus Latvijas Atmodas laikā, kad, nesankcionējot milicijas rīcību tautas demonstrantu aizturēšanā un atbrīvojot piketētājus, demonstrēja valstisku pārliecību un rīcību. Augstākajā tiesā A.Zariņa strādā kopš 1995.gada.

Augstākā tiesa gandarīta par valsts atzinību tiesnešu darbam. Atjaunotajā Latvijas Republikā augstākos valsts apbalvojumus līdz šim saņēmuši pieci Augstākās tiesas tiesneši. Triju zvaigžņu ordenis piešķirts senatoriem Andrim Guļānam, Robertam Guntim Namatēvam un Kalvim Torgānam, Atzinības krusts senatoram Rolandam Krauzem un tiesnesim Gunāram Aigaram.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211