Uz daudz paškritiskāku vērtējumu Latvijas tiesnešus konferencē 2. novembrī aicināja Valsts prezidents Valdis Zatlers, savā uzrunā paužot cerību, ka tiesneši būs gatavi kliedēt bažas, ka tiesa valstī tiek spriesta ārpus tiesas zāles.

Prezidents atzinīgi vērtēja tiesnešu gatavību runāt par problēmām un atzīt krīzi tiesu sistēmā, uzteica Augstākās tiesas iniciatīvu izveidot darba grupu kolēģu rīcības izvērtēšanai, taču aicināja tiesnešus uz vēl grūtāku uzdevumu – būt par tiesnešiem pašiem sev, jo „tam visam nebūs nozīmes, ja nesekos rīcība un neviens, kas necienīgi izturējies pret valsti, nenoliks amata ķēdi un nenovilks tiesneša mantiju.” Tieši savu kļūdu atzīšanu un rīcības plānu nākotnei no tiesnešiem sagaidot sabiedrība. Prezidents atgādināja, ka Latvijā nav daudz profesiju, kurās nodod zvērestu valstij, bet tiesneši, amatā stājoties, to dara.

Tiesnešu ārkārtas konferencē 2007. gada 2. novembrī bija pulcējušies 393 no 520 Latvijas tiesnešiem. Konference sasaukta, lai diskutētu par izveidojušos situāciju pēc telefonsarunu publiskošanas, kas norāda par iespējamiem tiesnešu pieļautiem likumu un ētikas normu pārkāpumiem. Konferences darba kārtību un rezolūcijas projektu izstrādāja visu līmeņu tiesu tiesnešu darba grupa Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta senatores Veronikas Krūmiņas vadībā. Konference pieņēma rezolūciju, kurā nosoda tiesnešu rīcību, kas rada neuzticību tiesu varai, taču no darba grupas sagatavotās rezolūcijas svītroja uzstādījumu, ka tādas personas atrašanās tiesneša amatā, kura tiesas spriešanā nav neatkarīga un objektīva, ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi.

 

Valsts prezidenta runa

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211