Valsts prezidents Egils Levits 16.septembrī vizītē Augstākajā tiesā, tiekoties gan ar tiesas vadību, gan ar visu tiesas kolektīvu, pārrunāja tiesu izaicinājumus – administratīvo lietu skaita palielināšanos, lietu sarežģītību un pārāk lielu krimināllietu izskatīšanas ilgumu. Valsts prezidents uzsvēra tiesneša lomu tiesas procesu vadībā un likumu piemērošanā, nodrošinot efektīvu tiesvedību un tiesību godprātīgu izmantošanu.

Valsts prezidents norādīja, ka Augstākā tiesa ir viens no sešiem konstitucionālajiem orgāniem Latvijas valstī, kam līdz ar to ir nodrošināma finansiāla un administratīva autonomija. Savas prezidentūras sākumā prezidents apmeklē šīs visas institūcijas, lai pārrunātu to aktualitātes un lomu valsts sistēmā, tāds mērķis bija arī vizītei Augstākajā tiesā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs novērtēja Valsts prezidenta iniciatīvu tikties ne tikai ar Augstākās tiesas vadību, bet arī ar tiesas kolektīvu, jo ikviena tiesā strādājošā darbs ir nozīmīgs kopējam uzdevumam – nodrošināt cilvēktiesības uz efektīvu un taisnīgu tiesas procesu. Sarunā ar tiesas vadību pārrunāta Augstākās tiesas loma, lai veicinātu sabiedrības uzticēšanos tiesu sistēmai, lai tiesu darbs būtu raitāks, efektīvāks, mazāk smagnējs, savukārt sarunā ar kolektīvu akcentēta tiesas un tiesneša loma godprātīgā tiesību izmantošanā.

Kā bijušais Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits uzteica Latvijas Augstāko tiesu par kvalitatīvu dialogu ar Eiropas Savienības Tiesu, kā arī norādīja, ka lietu izskatīšanas termiņi Latvijas tiesām ir virs vidējā Eiropas līmeņa. Taču atsevišķu lietu, īpaši krimināllietu, ilgie termiņi rada priekšstatu par gausu tiesu sistēmu. Valsts prezidents aicināja Augstāko tiesu nākt ar iniciatīvām nepieciešamajiem procesuālo likumu, īpaši kriminālprocesa, grozījumiem, kas nodrošinātu ne tikai ātrāku, bet arī taisnīgāku rezultātu. Vienlaikus prezidents norādīja uz šādām iespējām arī pašreizējā normatīvajā regulējumā, ja tiesnesis tiesas procesu vada profesionāli un drosmīgi.

Pēc Valsts prezidenta uzrunas raisījās dialogs arī par tiesnešu specializāciju, ekonomiskās tiesas lietderību, tiesas procesa standartu noteikšanu, tiesu darbinieku atalgojumu un citiem jautājumiem.

Nobeigumā Valsts prezidents vēlēja Augstākajai tiesai produktīvu darbu un turēt augstā godā savu konstitucionālo statusu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211