11.jūnijā Valsts prezidents Rīgas pilī sasauca konstitucionālo orgānu kopsēdi, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par konstitucionālo orgānu darbību.

Kopsēdē piedalījās Valsts prezidents Egils Levits, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova.

Ministru prezidents informēja klātesošos par vakcinācijas pret Covid-19 gaitu, ko būtu svarīgi kāpināt, lai rudenī varētu nodrošināt mācības klātienē un nepārtraukt darbu, kur tas nepieciešams. K. Kariņš arī pastāstīja par iepirktajām vakcīnām nākotnē.

Tāpat sarunā tika diskutēts par atvieglojumiem personām, kuras ir vakcinētas pret Covid-19, pārslimojušas vai kurām ir sertifikāts, kas apliecina, ka ir veikts Covid-19 tests, un tas ir negatīvs. Konstitucionālo orgānu vadītāji bija vienisprātis, ka likumdevējam ir nepieciešams noteikt tiesisko pamatu šādu atvieglojumu paredzēšanai. Valsts prezidents bija pārliecināts, ka šāds regulējums būtu saderīgs ar Satversmi, atrodot samērīgu un jēgpilnu risinājumu.

Vienlaikus tika uzsvērta nepieciešamība intensīvāk un saprotamāk skaidrot sabiedrībai turpmākos soļus un pieņemto lēmumu pamatotību. Tāpat tika aktualizēta problemātika ar plašo dezinformāciju informatīvajā telpā.

Klātesošie pārrunāja arī iespēju atsākt konstitucionālo orgānu darbu klātienē. Valsts prezidents norādīja, ka konstitucionālo orgānu darbība neklātienē bija pieļaujama ārkārtējā situācijā, bet, apstākļiem uzlabojoties, ir nepieciešams atgriezties pie ierastā klātienes darba, ja tas ir iespējams. Konstitucionālo orgānu vadītāji atzinīgi novērtēja iespēju darba organizācijā izmantot hibrīdmodeli, kad atsevišķi sēdes dalībnieki vai pieaicinātie eksperti piedalās attālināti.

Valsts prezidents un Satversmes tiesas priekšsēdētāja informēja klātesošos par septembra sākumā paredzēto Eiropas Savienības konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas konferenci Rīgā, kur varētu tikt attīstīts EST un nacionālo konstitucionālo tiesu dialogs. Valsts prezidents uzsvēra, ka šis formāts ir svarīgs tiesiskuma principa nodrošināšanai ES, un pozitīvi vērtēja Satversmes tiesas iesaisti šāda dialoga veicināšanā.

Tāpat tika pārrunātas aktuālās likumdošanas iniciatīvas, kas varētu būt Saeimas darba kārtībā rudens sesijā.

Plašāk par tikšanos: Valsts prezidenta mājaslapa

Valsts prezidenta kancelejas informācija un foto