Valsts prezidents Andris Bērziņš 15.jūlijā pieņēma Augstākās tiesas tiesneša Aigara Strupiša svinīgo tiesneša zvērestu. Tiesnesis solīja: „būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.” Pēc zvēresta pieņemšanas Valsts prezidents izsniedza tiesnesim Aigaram Strupišam amata zīmi.

Sveicot jauno kolēģi, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs vēlēja vienmēr atcerēties to augsto atbildību, ar ko apveltīts tiesnesis, kurš devis zvērestu un no Valsts prezidenta rokām saņēmis tiesneša amata zīmi. I.Bičkovičs pauda, ka šodienas notikums, kad Valsts prezidents pieņem Augstākās tiesas tiesneša zvērestu, ir īpaši nozīmīgs. Uzrunājot klātesošos, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs teica: „Šis ir rets gadījums, kad tiesnesis savu misiju sāk uzreiz augstākajā instancē, jo līdz šim viņš ir bijis akadēmiskās vides pārstāvis – tiesībzinātnieks un mācībspēks.

"Sena gudrība vēsta, ka teorija bez prakses ir tukša, bet prakse bez teorijas ir akla. Tādēļ esam gandarīti, ka Augstākās tiesas Civillietu departaments papildinājis savas rindas ar vienu no vadošajiem Latvijas komerctiesību speciālistiem. Esmu pārliecināts, ka Aigars Strupišs tiesneša darba pieredzes trūkumu pilnībā kompensēs ar tām zināšanām, ko līdz šim izmantojis savās lekcijās, grāmatās un pētījumos.

Komerctiesības ir ne tikai tiesu sistēmas, bet arī Latvijas ekonomikas aktualitāte, uz ko arvien norāda arī Ārvalstu investoru padome. Komercstrīdi kļūst aizvien sarežģītāki tiesu praksē. Tādēļ šajā jomā specializējušies tiesneši kasācijas instancē Augstākajā tiesā ir ļoti nepieciešami.”

Aigars Strupišs 1990.gadā ieguvis jurista diplomu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un šobrīd studē doktorantūrā.

Aigaram Strupišam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze akadēmiskajā un pētnieciskajā darbā jurisprudences jomā un praktiskajā jurisprudencē, kā arī normatīvo aktu projektu izstrādāšanā, ko veicis neatkarīga eksperta statusā. Viņam ir arī ilggadīga pieredze sadarbībā ar dažādām valsts institūcijām un starptautiskajām organizācijām, strādājis Tieslietu ministrijas pastāvīgajā Komerctiesību darba grupā un Uzņēmumu reģistra konsultatīvajā padomē.

Saeima Aigaru Strupišu Augstākās tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma apstiprināja 2014.gada 5.jūnijā.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv