22.decembrī Rīgas pilī tiesneša zvēresta ceremonijā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša zvērestu deva Augstākās tiesas tiesnesis Jānis Pleps.

Tiesnesis solīja būt godīgs un taisnīgs, uzticīgs Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.

Valsts prezidents pēc zvēresta pieņemšanas jaunajam tiesnesim sacīja: “Līdzšinējā Jāņa Plepa darba un akadēmiskā pieredze būs liels ieguvums tiesu varai. J. Pleps ir nepārtraukti strādājis tiesību zinātnes jomā un bijis autors vairāk nekā 150 publikācijām par valsts tiesībām. Šīs zināšanas būs ārkārtīgi vērtīgas, spriežot tiesu administratīvo tiesību jomā. Paldies par līdzšinējo sadarbību un izcilo darbu Valsts prezidenta institūcijas labā!”

Svinīgajā zvēresta došanas ceremonijā piedalījās arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori un senatora ģimene. 

Saeima Jāni Plepu Augstākās tiesas tiesneša amatā apstiprināja 13.oktobrī.

Jānis Pleps 2011.gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē ieguvis doktora grādu tiesību teorijā un vēsturē.

2007.–2017.gadā Jānis Pleps bija vadošais pētnieks un lektors biznesa augstskolā “Turība”, kopš 2011.gada ir mācībspēks Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, no 2013.gada docents, Tiesību teorijas un vēstures Zinātņu katedras vadītājs, kopš 2021.gada arī fakultātes prodekāns starptautiskās sadarbības jautājumos.

Vienlaikus kopš 2015.gada bija Valsts prezidenta padomnieks – no 2019.gada padomnieks Tiesību politikas jautājumos, līdz tam Valsts prezidenta konstitucionālo tiesību padomnieks. Strādājis arī par Saeimas Juridiskā biroja juridisko padomnieku.

Jānim Plepam ir pieredze arī tiesu darbā. Savu jurista karjeru viņš sācis kā tiesneša palīgs Administratīvajā apgabaltiesā un Satversmes tiesā.

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv