28.jūnijā Rīgas pilī tiesneša zvēresta ceremonijā Valsts prezidentam Egilam Levitam tiesneša zvērestu deva Augstākās tiesas tiesnese Kristīne Zīle.

Tiesnese solīja būt godīga un taisnīga, uzticīga Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to, tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi un likumiem.

Valsts prezidents pēc zvēresta pieņemšanas jaunajai tiesnesei vēlēja, lai viņa vienmēr virzītos uz objektīvu patiesību un taisnīgumu tādā veidā, lai varētu teikt: “Mans spriedums vienai vai otrai pusei ir neizdevīgs, bet tas ir taisnīgs.”

Valsts prezidents iezīmēja Senāta un Augstākās tiesas īpašo lomu Latvijas juridiskajā sistēmā: tā ir pēdējā instance, kas nosaka tiesību normu interpretāciju. Tomēr, kā uzsvēra Egils Levits, var kritizēt arī Augstākās tiesas spriedumus. Tam ir domāta zinātne, un būtu jāattīsta tiesu spriedumu recenziju žanrs tiesību zinātnē. “Bet no institucionālā viedokļa ir pareizi, ka lieta ir pabeigta, un pēc attiecīgās lietas beigām tās dalībniekiem dzīve sākas no jauna. Šis aspekts ir jāņem vērā tiesas spriešanā,” rezumēja Valsts prezidents.

Runājot par Kristīnes Zīles kļūšanu par senatori, Valsts prezidents atzīmēja, ka ir iedibināta laba tradīcija, ka Augstākā tiesa iegūst savus jaunos tiesnešus no diviem avotiem – pieredzējušus tiesnešus no tiesu sistēmas un ļoti kvalificētus, profesionālus juristus “no ārpuses”. Kā vislabāko piemēru Valsts prezidents minēja Augstākās tiesas priekšsēdētāju Aigaru Strupišu, kurš tika uzaicināts, balstoties viņa profesionālajā un zinātniskajā pieredzē.

Arī Kristīne Zīle ir ideāls piemērs labajai praksei – ar ilgstošu advokātes pieredzi un vienlaikus arī ilgstoša lektores pieredze Latvijas Universitātē, it sevišķi mantojuma tiesību, ģimenes tiesību un civilprocesu jautājumos.

Saeima Kristīni Zīli Augstākās tiesas tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma apstiprināja 2021.gada 20.maijā.

Svinīgajā zvēresta došanas ceremonijā piedalījās arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs un senatores ģimene. 

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja