Augstākā tiesa apzinās savu īpašo lomu – būt par taisnīguma spēcīgāko garantu valstī – Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizītes laikā Augstākajā tiesā apliecināja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.

Savu misiju Augstākā tiesa spēs pildīt tikai tad, ja to savā ikdienas darbā apzināsies ikviens, kas strādā tiesā – gan tiesneši, gan darbinieki. Tādēļ, kā norādīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs – ir simboliski nozīmīgi, ka savas vizītes laikā 23.oktobrī Valsts prezidents tikās ne tikai ar Augstākās tiesas vadību, bet arī ar visu tiesas kolektīvu.

Uzrunājot tiesnešus un darbiniekus, Valsts prezidents uzsvēra, ka Augstākajai tiesai ir jābūt iedvesmotājai citām tiesām un visai juristu sabiedrībai. “Jums ar savu piemēru un darbu jāstiprina tiesiskums un likuma vara mūsu valstī,” sacīja Valsts prezidents, uzsverot, ka stipra Augstākā tiesa ir stipras tiesu sistēmas un Latvijas valsts drošības pamats.

Valsts prezidents norādīja uz tiesu darba problēmām, kas rada pamatotus sabiedrības jautājumus, – par lielo pārsūdzēto un atcelto nolēmumu skaitu, kas, iespējams, liecina par zemāko instanču tiesnešu nepietiekamu kompetenci, par tiesneša amata prestižu, tiesnešu pastāvīgu profesionālo pilnveidi, kā arī par tiesas nolēmumu skaidrošanu sabiedrībai.

Savukārt Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāji norādīja uz tiesu problēmām no tiesu skatu punkta, īpaši uzsverot nepieciešamību uzlabot likumu kvalitāti. Tieši biežā likumu mainība un normu nesaprotamība, nevis tiesnešu nekompetence ir zemāku instanču darba problēma. Tāpat Augstākās tiesas vadība norādīja uz nepieņemamo praksi veidot izņēmumus trīspakāpju tiesu sistēmā, uzliekot Augstākajai tiesai kasācijas instancei neraksturīgus pienākumus, kā arī vērsa uzmanību uz profesionālu tiesu darbinieku nozīmi un darbinieku atalgojuma problēmām. Vadītāji runāja arī par sabiedrības izglītošanas nozīmi un nekonstruktīvas tiesu kritikas ļaunumu.

Civillietu departamenta priekšsēdētājas Edītes Vernušas uzruna

Krimināllietu departamenta priekšsēdētāja p.i. Artūra Freiberga uzruna

Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas uzruna

 

Augstākā tiesa Valsts prezidentu iepazīstināja arī ar judikatūras lomu, sistematizāciju un pieejamību sabiedrībai, tiesas starptautiskajām aktivitātēm, kā arī iecerēm saistībā ar Latvijas Senāta simtgadi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211