Atzīstot par nepieciešamu stiprināt tiesiskumu valstī, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Valsts prezidents Raimonds Vējonis 8.septembra tikšanās laikā vienojušies par Augstākās tiesas sadarbību ar Valsts prezidenta veidoto ekspertu komisiju, kas sagatavos priekšlikumus tiesiskās vides pilnveidošanai.

Plašāk savas ieceres Valsts prezidents varētu skaidrot Latvijas tiesnešu konferencē 13.novembrī, kurā pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja aicinājuma Valsts prezidents piekritis piedalīties.

Sarunā ar Valsts prezidentu Ivars Bičkovičs informēja par Augstākās tiesas un Tieslietu padomes paveikto tiesu darba efektivizēšanā. Valsts prezidents pauda bažas par lietu ilgo iztiesāšanu, ko Augstākās tiesas priekšsēdētājs skaidroja ar ekonomisko krīzi, kas radīja civillietu pieplūdumu. Tas pašlaik sasniedzis Augstāko tiesu kā kasācijas instanci, taču, kā norādīja priekšsēdētājs – šajā pusgadā Augstākā tiesa izskatījusi vairāk lietu nekā saņemtas jaunas, tāpēc pakāpeniski situācija uzlabojas.

Valsts prezidents atzinīgi vērtēja tiesu sistēmā veiktās reformas un to rezultātu, uzsverot, ka tās aktīvi jāskaidro arī sabiedrībai. Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja uz Tieslietu padomes apstiprināto tiesu komunikācijas stratēģiju un tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijām, pie kuru ieviešanas tiesu sistēma šobrīd strādā.

Tikšanās laikā pārrunāta arī šobrīd sabiedrībā aktualizētā problēma par seksuālo vardarbību, tostarp pret bērniem. Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka sabiedrība ir nobriedusi par dzimumnoziegumiem runāt daudz plašāk un publiskāk, līdz ar to problēma aktualizēta arī likumdevēja darba kārtībā. Augstākā tiesa jau 2007.gadā, apkopojot tiesu praksi lietās par seksuālu vardarbību pret bērniem, norādīja uz problēmām likuma piemērošanā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka šobrīd Augstākā tiesa aktualizē tiesu prakses apkopojumu šo kategoriju lietām. Augstākās tiesas pārstāvji arī piedalās Saeimas darba grupā, kas strādā pie likuma normu grozījumiem, kā arī sadarbībā ar Tiesnešu mācību centru aktualizē tiesnešu mācību programmas.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs iepazīšanās vizītē Melngalvju namā bija ieradies pēc Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzaicinājuma.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211