21. augustā Augstāko tiesu apmeklēja Valsts prezidents Valdis Zatlers. Valsts prezidenta vēlme bija iepazīties ar Augstākās tiesas pieredzi, veidojot tiesu par sabiedrībai pieejamu un saprotamu iestādi.

Iepazīšanos ar Augstāko tiesu Valsts prezidents sāka vestibilā, kur Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns un Administrācijas vadītāja Anita Kehre iepazīstināja ar plašo informāciju, kas apmeklētājiem pieejama informācijas stendā un arī Augstākās tiesas mājas lapā internetā. Tālāk Valsts prezidents iepazinās ar Dokumentu pārvaldības nodaļas, Komunikācijas nodaļas un Sūdzību izskatīšanas nodaļas darbu. Ieskatu tiesas darba organizācijā Valsts prezidents guva, ielūkojoties Civillietu tiesu palātas darbā un vairākos tiesnešu darba kabinetos.

„Spriest tiesu nav tikai atbildība, nolasot spriedumu, tā ir arī atbildība tautas priekšā!” šādus vārdus Valdis Zatlers ierakstīja Augstākās tiesas muzeja viesu grāmatā. Plānojot Valsts prezidenta vizīti Augstākajā tiesā, bija paredzēta saruna par citām tiesas aktualitātēm, taču pēdējo dienu skandāls par publiskotajām tiesnešu un advokātu sarunām ienesa korekcijas vizītes tematikā, un Valsts prezidenta saruna ar senatoriem, tiesnešiem un tiesas darbiniekiem galvenokārt bija par šo Latvijas tiesu sistēmai un valstij kopumā satraucošo aktualitāti.

Valsts prezidents akcentēja trīs jautājumus: vai Latvijas tiesas ir neatkarīgas, vai tiesas tiek spriestas taisnīgi un vai spriedumi tiek pieņemti tiesas zālē vai ārpus tās. Klātesošie senatori un tiesneši atzina, ka jūtas ļoti nepatīkami, jo negatīvie secinājumi tiek izdarīti par visu tiesu sistēmu kopumā. Viņi izteica pārliecību, ka ne visi tiesu sistēmā strādājošie vadās pēc tādiem principiem, kā parādās publiskotajās telefonsarunās. Administratīvo lietu departamenta senatore Jautrīte Briede izteica gandarījumu, ka pār viņu departamenta senatoriem aizdomu ēna nekrīt un ka viņa un viņas kolēģi nekad nav izjutuši kāda spiedienu vai ietekmi pirms spriedumu pieņemšanas. Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētājs un Tiesnešu biedrības prezidents Ivars Bičkovičs atzīmēja, ka publiskotās sarunas, iespējams, rāda situāciju pirms desmit gadiem, bet, ja, tēlaini izsakoties, fotogrāfiju uzņemtu tagad, tās kvalitāte būtu citāda.

Savukārt Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns atzina, ka notiekošais liecina par nopietnu krīzi Latvijas tiesu sistēmā. Viņš aicina grāmatā "Tiesāšanās kā ķēķis" minētos tiesnešus godprātīgi izanalizēt savu rīcību, izvērtēt sarunu saturu un katram pašam pieņemt atbilstošu lēmumu, domājot ne tikai par savu, bet arī tiesas un valsts prestižu, vai arī būt spējīgam publiski skaidrot un pamatot savu rīcību. Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzina, ka viņam bijusi saruna ar vienu no publiskotajās telefonsarunās iesaistītajiem senatoriem, kurš, iespējams, gatavojas pieņemt lēmumu par amata atstāšanu. Bijusi arī saruna ar tiesnešiem, kuri nav iesaistīti skandālā, taču kuriem šķiet neiespējami turpināt darbu kopā ar kolēģiem, kuru reputācija tiek apšaubīta. Augstākās tiesas priekšsēdētājs pauda bažas, ja pēc notikušā nenotiktu tiesas pašattīrīšanās, tiesu varētu atstāt spējīgi un godīgi tiesneši, un tas būtu smags zaudējums gan Augstākajai tiesai, gan valstij kopumā.

Arī Valsts prezidents Valdis Zatlers uzsvēra, ka ir pienācis brīdis, kad tiesnešiem un senatoriem jādomā ne tikai par sevi, bet par valsti un tiesu sistēmu. Viņš atzina, ka sarunā ar Augstākās tiesas senatoriem un tiesnešiem saņēmis atbildes uz izvirzītajiem jautājumiem, guvis apstiprinājumu, ka tiesu sistēma pēdējo gadu laikā ir būtiski mainījusies. Valsts prezidents uzskata, ka publiskotais telefonsarunu skandāls var kalpot tiesu sistēmas attīrīšanai, stiprināšanai un tiesu prestiža paaugstināšanai. Vaicāts, cik liela ir viņa paša uzticēšanās tiesu sistēmai, Zatlers atbildēja, ka viņa personīgā pieredze saskarsmē ar tiesu bijusi pozitīva pat tajos gadījumos, kad viņš zaudējis tiesas procesā.

Valsts prezidenta Valda Zatlera vizītei Augstākajā tiesā sekoja vairāki desmiti žurnālistu.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211