Latvijas valsts proklamēšanas simtgades svinīgais pasākums 16.novembrī Augstākajā tiesā sākās ar ilgi gaidītu notikumu – vēsturiskā Senāta nosaukuma atklāšanu virs ieejas tiesā. Ar Saeimas 25.oktobra lēmumu kasācijas instancei atgriezts Senāta nosaukums, un Valsts prezidents likumu izsludināja īsi pirms valsts svētkiem. Kā uzsvēra Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs – brīdis ir nozīmīgs, jo Senāta nosaukums turpmāk būs līdzvērtīgs Augstākās tiesas nosaukumam.

Senāta nosaukuma atklāšana bija saviļņojošs brīdis – atklājot mirdzošo nosaukumu, gaismu, kas to izgaismos, ieslēdza Civillietu departamenta tiesnese Mārīte Zāģere, kas ir vienīgā, kas joprojām strādā no pirmā atjaunotā Senāta senatoru sastāva 1995.gadā. Ar dziesmu “Nevis slinkojot un pūstot” Augstākās tiesas kolektīvs uzgavilēja vēsturiskajam notikumam.

Pirms simts gadiem, veidojot Latvijas tiesu sistēmu, kā augstākā jeb kasācijas instance tika izveidots Latvijas Senāts, kas darbojās līdz 1940.gada novembrim, kad padomju okupācijas vara to likvidēja. Atjaunotajā Latvijas Republikā Senāts tika atjaunots Augstākās tiesas sastāvā, un tāds nosaukums kasācijas instancei bija līdz 2013.gada 31.decembrim, kad līdz ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu” Senāta vārds no kasācijas instances nosaukuma tika dzēsts.

Gan Augstākās tiesas plēnums, gan Tieslietu padome vairākkārt aicināja Saeimu pārvērtēt lēmumu un atgriezt kasācijas instancei tās vēsturisko nosaukumu. Ar grozījumiem likumā “Par tiesu varu”, kas stāsies spēkā 28.novembrī, tas ir izdarīts. Turpmāk Augstākā tiesa var tikt saukta arī par Senātu un Augstākās tiesas tiesneši – par senatoriem. Senāta sastāvā ir Administratīvo lietu departaments, Civillietu departaments un Krimināllietu departaments.

 

Informāciju sagatavoja
Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece|
E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211