Svinīgā pasākumā, ko Tieslietu ministrija 20.novembrī organizēja par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, tieslietu sistēmas augstāko apbalvojumu – Goda zīmi – saņēma Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnese Anita Poļakova, Civillietu departamenta tiesnese Anda Briede un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Anita Poļakova tiesu sistēmā strādā kopš 1982.gada, 16 gadus – tiesneses amatā, Augstākajā tiesā kopš 2007.gada. Anda Briede tiesneses amatā ir 23 gadus, Augstākajā tiesā kopš 2005.gada.

Sandra Lapiņa Augstākās tiesas Administrācijas vadītājas amatā ir kopš 2008.gada. Liels ir viņas ieguldījums arī Tieslietu padomes darbības uzsākšanā un nodrošināšanā.

Pavisam šogad piešķirtas 23 Tieslietu sistēmas Goda zīmes tiesnešiem, prokuroriem, notāriem tiesu izpildītājiem, Tieslietu ministrijas darbiniekiem.

Apbalvojumus pasniedza Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers.

Goda zīme ir īpašs apbalvojums, ko pirms septiņiem gadiem kopīgi izveidoja Latvijas tiesu sistēma, apliecinot juristu profesijas nozīmīgumu un apzinoties profesionālās kopības sajūtas nepieciešamību. Tieslietu sistēmas apbalvojuma mērķis ir izcelt īpašus sasniegumus un ieguldījumu Latvijas Republikas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211