Augstākās tiesas tradīcija ir Valsts svētku priekšvakarā pulcēties uz svinīgu pasākumu un pateikties tiesnešiem un darbiniekiem, kas ikdienā veic valstij nozīmīgu darbu.

Šajā gadā Augstākās tiesas Atzinības raksts piešķirts Civillietu departamenta tiesnesei Andai Briedei, Administratīvo lietu departamenta tiesnesei Rudītei Vīdušai, tiesnešu palīdzēm Līvai Skujiņai, Signei Riekstiņai, Signei Balulei, Edītei Turkopulei un Dagnijai Muceniecei, tiesas tulcēm Olgai Petrovai un Jevgēnijai Biļevskai un preses sekretārei Baibai Katajai.

Pasniegtas arī Augstākās tiesas Izdienas nozīmes, ko saņem tiesneši un darbinieki, kas Augstākajā tiesā kopš 1990.gada nostrādājuši 10, 15 un 20 gadus. Divdesmit gadu Izdienas nozīme šajā gadā nopelnīta Krimināllietu departamenta tiesnesim Voldemāram Čiževskim, Administratīvo lietu departamenta tiesnesim Andrim Guļānam, Civillietu tiesu palātas tiesnesei Mārai Katlapai un Kancelejas Krimināllietu tiesu palātas sekretariāta vadītājai Dainai Zomerfeldei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211