Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienu, Augstākajā tiesā 17.novembrī notika svinīgs kolektīva pasākums, kam muzikāli svinīgu noskaņu deva Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestris.

Pasākumā tika pasniegti Augstākās tiesas Atzinības raksti. Par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu tiesiskuma stiprināšanā Atzinības raksti piešķirti Civillietu departamenta tiesnesim Aivaram Keišam, Krimināllietu departamenta tiesnesei Aijai Brantai un Administratīvo lietu departamenta tiesnesim Jānim Neimanim, kā arī tiesas darbiniekiem Aina Alksnītei, Kristīnei Aperānei, Evita Plumiņai, Bigita Ģērķei un Evai Bičelei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211