Ikvienam interesentam Augstākās tiesas mājas lapā sadaļā Publiskie pārskati pieejams „Publiskais pārskats par Latvijas Republikas Augstākās tiesas darbu 2006. gadā". Pārskats izdots arī drukātā formā un to šonedēļ saņēma turpat divsimt adresātu Latvijā un ārzemēs. Publiskais pārskats tulkots arī angļu valodā.

Administrācijas sagatavotajā publiskajā pārskatā lasāmi Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna un struktūrvienību vadītāju ziņojumi par Augstākās tiesas pamatfunkciju izpildi un problēmām. Daudzveidīga ir gandrīz trīsdesmit tabulās un diagrammās sniegtā informācija. Publisko pārskatu interesantāku dara fotogrāfijas par notikumiem Augstākās tiesas ikdienā un tiesas sēdēm. Apkopotas arī „Gada prāvas” 2006. gadā, kuras piesaistījušas plašu sabiedrības interesi.

2006. gads Augstākās tiesas vēsturē palicis ar ļoti būtisku darba apjoma pieaugumu, izskatot rekordlielu lietu skaitu – 4311 lietas. Kaut arī Augstākā tiesa ir neatkarīga savā darbībā un politiski neitrāla iestāde, tā nav pilnīgi izolēta no sabiedrības un valstī notiekošā. Kā atzīmēts Publiskajā pārskatā, arī Augstākās tiesas darbu pērn ietekmējis gan Saeimas vēlēšanu skandāls, gan trīs tieslietu ministru nomaiņa gada laikā, gan Satversmes tiesas tiesnešu virzīšana amatā un Vidzemes priekšpilsētas tiesnešu apcietināšana. Šie notikumi likuši nopietnāk domāt par ētikas problēmām tiesnešu profesionālajā darbībā, savukārt būtiskais darba apjoma pieaugums – par tiesas darba efektivizēšanu. Tiesnešu un darbinieku kvalifikācijas celšana un starptautiskā sadarbība bija Augstākās tiesas 2006. gada atbalstītās prioritātes.

Augstākā tiesa ir neatkarīga valsts institūcija. Latvijas trīspakāpju tiesu sistēmā tā ir trešās jeb augstākās pakāpes tiesa, kas izskata lietas apelācijas un kasācijas instancē. Augstākā tiesa ir arī vienotas tiesu prakses veicinātāja un judikatūras datu bāzes veidotāja valstī.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211