Augstākās tiesas tiesneši šodien kuplā skaitā piedalās sabiedriskās politikas centra „Providus” organizētajā konferencē „Tiesnešu ētika, kvalifikācija un atbildība Latvija: kā neapstāties pie sasniegtā?”

„Providus” ir veicis pētījumu, kurā analizēta tiesneša ētikas normu piemērošana, kvalifikācijas un darba vērtēšanas sistēma, kā arī tiesnešu disciplinārā atbildība Latvijā un citās Eiropas valstīs. Konferencē diskutēs par problēmām šajās jomās un izvērtēs, kādi citās valstīs sastopami risinājumi varētu būt pielāgojami Latvijā.

Pamatziņotāji par trim galvenajām diskusiju tēmām – tiesnešu disciplināratbildība, kvalifikācija un ētika – ir „Providus” pētnieki, bet komentētāji – arī Augstākās tiesas tiesneši.

Sadaļā „Tiesnešu disciplinārā atbildība Latvijā: procedūru pareizība un efektivitāte” ar komentāriem uzstāsies Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs, Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis Valerijans Jonikāns, bet sadaļā „Tiesnešu kvalifikācijas un darba rezultātu novērtēšana: formas un satura līdzsvaru meklējot” – Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētājs Gunārs Aigars.

Konferencē piedalīties aicināti tiesneši, valsts amatpersonas, žurnālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji. Konferenci atklās Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211