Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa otrdien, 6.oktobrī, bija aicināta Saeimas deputātu darba grupas Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai sēdē analizēt Satversmes pantu par Valsts prezidenta amata nesavienojamību ar citu amatu.

Veronika Krūmiņa uz Saeimas Juridiskās komisijas izveidotās darba grupas sēdi bija aicināta kā topošo Satversmes komentāru autore. Zinātniskajā projektā „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets” viņa gatavo komentāru Satversmes 38.pantam.

Deputātu darba grupas sēdē 6.oktobrī analizēti arī vēl citi Satversmes 3.nodaļas panti, par ko referēt bija aicināti juridisko zinātņu doktori Gatis Litvins, Annija Kārkliņa un Anita Rodiņa. Savukārt KNAB priekšnieka vietniece korupcijas novēršanas jautājumos Ilze Jurča komentēja likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos amatu savienošanas ierobežojumus.

Saeimas deputāta Dr.iur. Ringolda Baloža vadītā darba grupa izveidota šā gada februārī ar mērķi vispārīgi un vispusīgi diskutēt par Valsts prezidenta pilnvarām un to apjomu un noslēgumā izvērtēt nepieciešamību pēc ievēlēšanas modeļa maiņas. Darba grupa publiskā diskusijā secīgi analizē Satversmes 3.nodaļu „Valsts prezidents”, aplūkojot tajā noteiktās Valsts prezidenta pilnvaras, un kopā ar lietpratējiem diskutē par to saturu un normatīvo ietvaru.

Kā pastāvīgie eksperti darba grupā darbojas arī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneši Dr.iur. Jautrīte Briede, LU Juridiskās fakultātes profesore, un Dr.iur. Jānis Neimanis, LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211