Augstākās tiesas muzejs saņēmis vērtīgu dāvinājumu no biedrības „Latvijas tiesību institūts” – trīs grāmatu par Latvijas tiesībām un Tiesu pili oriģināleksemplārus.

Muzeja krājumus papildinājis Tieslietu ministrijas 1938. gadā izdotais A.Meņģelsona, S.Skujiņa un P.Mieža izdevums „Tiesu pils”, kā arī A.Auziņa sagatavotais „Tieslietu Ministrijas Vēstneša” pielikums „Tiesu pils atklāšana”.

Trešā grāmata ir „Darbam un tiesībām – Latvijas Senāta apvienotās sapulces priekšsēdētājam A.Gubenim veltīts rakstu krājums”, ko 1939. gadā izdevusi Latvijas Krimināltiesību biedrība, redaktori J.Ankravs, A.Dzirkalis un A.Auziņš.

Vēl vienu šī rakstu krājuma oriģināleksemplāru biedrības „Latvijas tiesību institūts” direktors Edijs Poga piedāvā Augstākās tiesas bibliotēkai. Bibliotēkas vajadzībām, iespējams, tiks dāvinātas vēl vairākas grāmatas no biedrības krājumiem.

Latvijas tiesību institūts ir nevalstiska bezpeļņas apvienība, kurā apvienojušās vairākas fiziskas personas ar interesi par Latvijas tiesībām un to attīstību.

Viens no institūta šobrīd īstenotajiem projektiem ir informatīvas vietnes par Latvijas Senātu izveidošana internetā, kur būtu atrodama informācija Latvijas Senātu, kas līdz Latvijas Republikas okupācijai 1940. gadā bija Latvijas augstākā tiesu instance. paredzēts, ka tur būs publicēti arī Latvijas Senāta spriedumi.

Atbalstu projektam sniedz arī Augstākā tiesa. Projekta vadītājs ir zvērināta advokāta palīgs Edijs Poga, darba grupā strādā prokurors Māris Leja, senatora palīgs Gunvaldis Davidovičs un zvērināts advokāts Māris Vainovskis.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211