19. jūlijā senatora pienākumus Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā beidza pildīt Vēsma Kakste. Pagājis likumā „Par tiesu varu” noteiktais termiņš, kurā Augstākās tiesas priekšsēdētājs bija uzdevis Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei aizstāt senatoru Normundu Salenieku viņa pagaidu prombūtnes laikā.

Bija paredzēts, ka senators Salenieks atradīsies pagaidu prombūtnē no 2008. gada 21. aprīļa līdz 2009. gada 20. aprīlim. Pēc šī datuma viņš devās bērna kopšanas atvaļinājumā, ko paredzējis izmantot līdz 2010. gada 20. oktobrim.

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa atzīst, ka, ņemot vērā lielo lietu uzkrājumu un darba apjomu, kāds šobrīd ir departamentā, iztikt bez viena senatora arī līdz oktobra beigām būtu sarežģīti, tāpēc cer atrast pagaidu risinājumu senatora Salenieka aizvietošanai, līdz viņš atsāks darbu Senātā.

Likuma „Par tiesu varu” 79. panta 1.1 daļa noteic, ka Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā pēc Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma saņemšanas Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc saskaņošanas ar tieslietu ministru var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211