Sakarā ar to, ka Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senators Normunds Salenieka neplānoti pagarinājis pagaidu prombūtni līdz 2010. gada 20. oktobrim, no šodienas līdz 20. oktobrim Augstākajā tiesā atgriezusies tiesnese Vēsma Kakste, lai turpinātu aizstāt prombūtnē esošo senatoru.

Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Vēsma Kakste aizstāja senatoru Salenieku no 2008. gada 18. augusta līdz 2010. gada 19. jūlijam, kas bija likumā „Par tiesu varu” noteiktais termiņš, kurā Augstākās tiesas priekšsēdētājs uzdeva tiesnesei pildīt senatora pienākumus.

Ņemot vērā lielo lietu uzkrājumu un darba apjomu, kāds šobrīd ir Administratīvo lietu departamentā, iztikt bez viena senatora arī līdz oktobra beigām būtu sarežģīti, tāpēc departamenta priekšsēdētāja lūdza Augstākās tiesas priekšsēdētāju risināt jautājumu par senatora pagaidu aizstāšanu. Pozitīvu atzinumu Vēsmai Kakstei aizvietot prombūtnē esošu senatoru devusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, lēmums saskaņots ar Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju un tieslietu ministra pienākumu izpildītāju.

Senators Normunds Salenieks ģimenes apstākļu dēļ pagaidu prombūtnē atrodas kopš 2008. gada aprīļa.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 67020396