Šodien, 16. decembrī, Saeima Augstākās tiesas tiesnešu amatā apstiprināja Dainu Treiju un Vēsmu Kaksti. Par Dainu Treiju balsoja 86 deputāti, neviens nebalsoja pret un neatturējās, savukārt par Vēsmu Kaksti balsoja 88 deputāti, bet viens atturējās.

Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Vēsma Kakste no 2008. gada augusta ar dažu mēnešu pārtraukumu jau pildīja Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora pienākumus senatoru prombūtnes laikā.

Vēsma Kakste dzimusi 1969. gadā. Viņai ir maģistra grāds tiesību zinātnē un tiesneša otrā kvalifikācijas klase.

Arī bijusī Rīgas apgabaltiesas tiesnese Daina Treija nepietiekamā Augstākās tiesas tiesnešu skaita dēļ jau kopš šī gada marta pildīja tiesneša pienākumus Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs bija uzdevis Dainai Treijai uz laiku - ne ilgāku par diviem gadiem - aizstāt tiesneša vakanci Augstākajā tiesā.

Daina Treija dzimusi 1964. gadā. Viņai ir maģistra grāds tiesību zinātnē un tiesneša otrā kvalifikācijas klase.

Vēsma Kakste turpinās senatora darbu Senāta Administratīvo lietu departamentā, bet Daina Treija būs tiesnese Krimināllietu tiesu palātā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211