Latvijai ir plašas iespējas tikt pārstāvētai starptautiskajās institūcijās Hāgā – viesojoties Augstākajā tiesā, sacīja Latvijas vēstniece Nīderlandē Ilze Rūse. Viņa uzsvēra, ka, iesaistoties šo institūciju darbībā, Latvija prezentē sevi kā atbildīgu starptautisko tiesību sistēmas pārstāvi.

Hāgā izvietojušās vairākas starptautiskas tieslietu institūcijas, un vēstniece par tām katru pastāstīja sīkāk – ANO Starptautisko tiesu, Starptautisko krimināltiesu, Pastāvīgo Arbitrāžas tiesu, Hāgas Starptautisko Privāttiesību konferenci un Kosovas specializēto palātu.

Latvijas iespējas šajās institūcijās – kandidātu izvirzīšana tiesnešu amatiem un citiem amatiem tiesu institūcijās, pieredzes iegūšana tiesu administrēšanas jautājumos, prakses un darba iespējas juristiem, kursi jaunajiem profesionāļiem.

Latvijas vēstniece aicināja izmantot šīs iespējas un solīja Latvijas vēstniecības atbalstu organizatoriskos jautājumos.

Uz tikšanos ar Latvijas vēstnieci Nīderlandē Augstākā tiesa bija uzaicinājusi arī Ģenerālprokuratūras, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas pārstāvjus. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211