Izmantojiet savas tiesības būt zinošiem! – aicina Augstākā tiesa, piedāvājot informatīvu videomateriālu par ikvienam interesentam pieejamiem Senāta juridiskajiem resursiem.

Tie, pirmkārt, ir Senāta spriedumi un lēmumi, kas veicina tiesību normu pareizu un vienveidīgu piemērošanu un veido pamatu turpmākai paredzamai tiesu praksei.  Senāta prakses un judikatūras atziņu pārzināšana var palīdzēt nenonākt līdz konflikta risināšanai tiesā, bet, ja līdz tam ir nonākts, tad to kvalitatīvi atrisināt.

Senāta nolēmumi pieejami četros veidos – drukātajās gadagrāmatās, Augstākās tiesas tīmekļvietnē, tiesu portālā un likumu portālā. Videomateriālā paskaidrots, kādi nolēmumi katrā no šiem veidiem pieejami un kādi palīgrīki izmantojami nolēmumu atlasei.

Videomateriālā informēts arī par citiem noderīgiem resursiem, kas pieejami Augstākās tiesas tīmekļvietnē: tiesu prakses apkopojumiem, Senāta departamentu tiesnešu kopsapulču lēmumiem, departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumiem, Disciplinārtiesas lēmumiem, latviski tulkotiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumiem un nolēmumu kopsavilkumiem, kā arī Latvijas Senāta (1918–1940) nolēmumiem un judikatūras atziņām.

Senāta juridiskie resursi var būt noderīgi tiesību normu piemērotājiem, pētniekiem, studiju procesam. Augstākā tiesa ir atvērta un paplašina savu nolēmumu un citu resursu pieejamību un pilnveido to meklēšanu.

Izmantojiet savas tiesības būt zinošiem! Sekojiet Senāta praksei un esiet informēti, gan ikdienā, gan risinot konfliktus tiesā!

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211