Otrdien, 6. decembrī, Augstāko tiesu apmeklēja Viļņas apgabala Administratīvās tiesas tiesneši, kas Lietuvā ir pirmās instances tiesa. Pieredzes apmaiņas vizīti organizēja Administratīvā rajona tiesa.  

Augstākajā tiesā delegācija tikās ar Administratīvo lietu departamenta tiesnesi Laumu Paegļkalnu, kas Lietuvas kolēģiem sniedza informāciju par Augstāko tiesu, tās struktūru un darbu. Tiesnešus īpaši interesēja Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta kompetence gan kā kasācijas instancei, gan kā pirmās instances tiesai. Tiesnese Lauma Paegļkalna izskaidroja lietu izskatīšanas īpatnības un darba organizāciju Administratīvo lietu departamentā, kā arī sniedza ieskatu departamenta pieredzē starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību normu piemērošanā un sadarbībā ar Eiropas Savienības tiesu.

Lietuvas tiesnešu delegāciju interesēja arī vienotas tiesu prakses piemērošanas nodrošināšana Latvijas tiesu sistēmā, komunikācija ar sabiedrību un to, kādi pasākumi tiek īstenoti šādas komunikācijas nodrošināšanai.

Viesi izstaigāja arī vēsturisko Tiesu pili, tiesas muzejā iepazīstot Augstākās tiesas vēsturi.

Pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros paredzēts apmeklēt arī Administratīvo rajona tiesu, Administratīvo apgabaltiesu, Tiesībsarga biroju, Tiesu administrāciju, Satversmes tiesu un Valsts ieņēmumu dienestu.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste

E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396