7.novembrī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese Zane Pētersone Rīgas apgabaltiesā vadīja tiesnešu mācības par mediācijas piemērošanu civilprocesā.

Kā informē mācību organizatori – Rīgas apgabaltiesa un Latvijas Tiesnešu mācību centrs, apmācību mērķis bija izskaidrot, kā vislabākajā veidā ieteikt mediāciju civillietās. Saskaņā ar grozījumiem Civilprocesa likumā šāds pienākums tiesām būs no 2015.gada 1.janvāra.

Mācības par mediācijas procesu notika Rīgas apgabaltiesas telpās un klātienē tajās piedalījās Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesneši, savukārt pārējiem Latvijas tiesnešiem mācības tika organizētas, izmantojot videokonferences tehnikas iespējas.

Saskaņā ar Mediācijas likumu mediācija ir brīvprātīgas sadarbības process, kurā domstarpībās iesaistītās puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību. Mediāciju var izmantot domstarpību risināšanai ārpustiesas procesā, kā arī tiesvedības procesos.

Mediācijas likums pieņemts 2014.gada 22.maijā. Tiesnese Zane Pētersone ir piedalījusies Mediācijas likuma izstrādē un ir Latvijas pārstāve Eiropas Tiesnešu asociācijā mediācijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211