Sasniedzot likumā „Par tiesu varu” noteikto maksimālo tiesneša amata vecumu, 19.novembrī tiesneša pilnvaras beidzās Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājam Zigmantam Gencam.

Zigmants Gencs atstāja tiesneša amatu, kuru pildījis 38 gadus, no tiem 36 – Augstākajā tiesā. Kopš Senāta izveidošanas Augstākajā tiesā 1995.gadā, bija kasācijas instances tiesnesis, 2010.gadā ievēlēts par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju.

Zigmants Gencs ir viens no pieredzējušākajiem civiltiesību speciālistiem mantojuma tiesībās.  Izdevis grāmatas „Mantojumu kārtošana”, „Mantošana. Zinātniski praktisks komentārs”, „Civillikuma komentāri. otrā daļa. Mantojuma tiesības (655.-686.pants). Līdzautors Civilprocesa likuma komentāriem un Civilprocesa komentāru 2.daļai.

Saņēmis Ministru kabineta balvu par Civillikuma komentāru izstrādi, Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi. 2010.gadā kolektīva balsojumā nominēts par Augstākās tiesas Gada cilvēku.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211