14. jūnijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pieņēma vienpadsmit notāru zvērestu.

Tik liels skaits notāru zvērestu vienlaikus nodeva pirmo reizi. Tas liecina, ka pieaug notāra amata prestižs un jaunie juristi mērķtiecīgi iet uz to. Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzīmē, ka gados jaunu cilvēku ienākšana notariātā nozīmē zināmu izaicinājumu, ienes jaunas vēsmas un rada arī veselīgu profesionālu konkurenci, līdz ar to sekmējot juridiskās kvalitātes paaugstināšanos ne vien notariātā, bet arī tiesu sistēmā kopumā. A. Guļāns jaunajiem notāriem vēlēja atcerēties, ka līdz ar zvēresta nodošanu viņi ir piederīgi tiesu varai un viņiem ar savu darbību ir jāgādā par tiesu varas prestižu.

Septiņi no jaunajiem zvērinātajiem notāriem iecelti amatā Rīgas apgabaltiesas teritorijā, divi Zemgales apgabaltiesas, pa vienam Kurzemes apgabaltiesas un Latgales apgabaltiesas teritorijā.

Zvērināta notāra pienākumus Rīgā sāk pildīt Kitija Garā, kas bija Rīgas pilsētas Zemesgrāmatas nodaļas tiesnese, bijušie zvērinātu notāru palīgi Inguna Bakanauska, Inga Dobbermane, Inga Kalniškāne, kā arī Arnis Krēgers. Līga Eglīte zvērināta notāra pienākumus sāks pildīt mēneša laikā pēc atbrīvošanas no tiesneša amata.

Marta Zeile sāks pildīt zvērināta notāra pienākumus Ogrē mēneša laikā pēc atskaitīšanas no zvērinātu advokātu skaita. Bijusī notāra palīdze Ilga Tauriņa strādās par zvērinātu notāri Jelgavā, arī zvērinātās notāres Vita Krekle Dobelē un Aina Zvidriņa Liepājā līdz zvēresta nodošanai bija notāru palīgi. Zvērināta notāra amatā Daugavpilī iecelta Kristīne Logina.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211