30. novembrī svinīgā pasākumā Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva 14 advokāti. Viņi zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.

Zvērestu nodeva Jeļena Alfejeva, Jeļena Balandina, Ringolds Balodis, Zigfrīds Brenčevs, Ingrīda Kariņa-Bērziņa, Lauris Klagišs, Jeļena Krilova, Vita Liberte, Krista Milberga, Juris Rozentāls, Jevgēnijs Salims, Kristīne Strada-Rozenberga, Osvalds Sausverds, Diāna Zepa.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs apsveica advokātus un izteica cerību, ka nodotais zvērests nebūs tikai formāls notikums un ka jaunie advokāti pildīs šo svinīgo solījumu.

Jaunuzņemtie advokāti iepriekš bijuši juristi, šķīrējtiesneši, augstskolu lektori, uzņēmumu juridisko nodaļu vadītāji.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Ilze Eida, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: ilze.eida@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211