Šodien 22 jaunuzņemti advokāti nodeva svinīgo zvērestu Augstākās tiesas (AT) priekšsēdētājam Andrim Guļānam.

Jaunuzņemti advokāti – Jānis Avotiņš, Māra Beķere, Zigfrīds Berezovskis, Vineta Čukste, Zane Eglīte, Andris Eģītis, Mareks Halturins, Arta Jansone, Jānis Jurkāns, Inese Kukaine, Jānis Neimanis, Kārlis Paleps, Agris Rubenis, Evika Sproģe, Zane Velmere, Gunta Vilmane, Valerijs Andrejevs, Olita Lūka, Dmitrijs Nikolajenko, Evita Ostrovska, Aleksejs Ponomarjovs un Ruta Sliede zvērēja – būt uzticīgiem Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai personu intereses, kuru lietas tiek vestas, apzinoties, ka par savu darbību advokātam jāatbild likuma priekšā.

AT priekšsēdētājs A. Guļāns savā uzrunā pēc zvēresta pieņemšanas zvērinātiem advokātiem vēlēja pēc savas labākās sirdsapziņas un saskaņā ar likumu pildīt amata pienākumus. Tāpat AT priekšsēdētājs vēlēja priecīgus un gaišus tuvojošos Ziemassvētkus, veiksmi un izaugsmi Jaunajā gadā.

 

Autors: Baiba Dārzniece, Augstākās tiesas priekšsēdētāja palīdze - sabiedrisko attiecību konsultante, tālrunis: 7020395

E-pasts: baiba.darzniece@at.gov.lv