7. februārī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pieņēma trīs zvērinātu tiesu izpildītāju zvērestu.

Zvērināti tiesu izpildītāji Baiba Ozoliņa, Anda Ranše un Rita Grante zvērēja uzticību Latvijas valstij, godprātīgi, pēc labākās apziņas un pārliecības pildīt valsts likumus, cienīt tiesu un valsts varu, ievērot uzraudzības iestāžu un to amatpersonu norādījumus un rīkojumus, godīgi pildīt zvērināta tiesu izpildītāja pienākumus, sargāt personu tiesiskās intereses, uzticētās lietas un neizpaust amata noslēpumus, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs, pieņemot zvērestu, uzsvēra zvērinātu tiesu izpildītāju svarīgo lomu tiesu sistēmā. „Tiesas nolēmums neko daudz nenozīmē, ja tas nav izpildīts precīzi un noteiktos termiņos,” teica A. Guļāns. Tiesu izpildītājiem jārēķinās, ka viņu darbība lielākoties skar to pusi, kas tiesas procesā zaudējusi un ir neapmierināta. Priekšsēdētājs izteica cerību, ka tiesu izpildītāji, kas nodeva zvērestu, savu amatu ir izvēlējušies mērķtiecīgi, to apzinoties. Viņš tiesu izpildītājiem vēlēja ikdienā atcerēties nodotā zvēresta vārdus un būt taisnīgiem, neuzpērkamiem un godīgiem. Viņš vēlēja gūt profesionālu gandarījumu savā darbā un atcerēties, ka katrs tiesu sistēmā strādājošais ir atbildīgs par to, kāds veidosies sabiedrības viedoklis par šo sistēmu.

Baiba Ozoliņa pildīs zvērināta tiesu izpildītāja amata pienākumus Rīgas apgabaltiesas 51. iecirknī, pārņemot lietas no 86. iecirkņa tiesu izpildītāja Aigara Rušiņa. B. Ozoliņa 2006. gadā sekmīgi nokārtoja tiesu izpildītāju eksāmenu, uzņemta Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes zvērinātu tiesu izpildītāju skaitā un ar tieslietu ministra rīkojumu 2007. gada 12. janvārī iecelta zvērināta tiesu izpildītāja amatā.

Anda Ranše iecelta par zvērinātu tiesu izpildītāju Rīgas apgabaltiesas 77. iecirknī, kur viņa tiesu izpildītāju amata pienākumus pilda kopš 2002. gada 28. decembra, kad ar tieslietu ministra rīkojumu iecelta par zvērināta tiesu izpildītāja aizvietotāju.
Arī Rita Grante ar tieslietu ministra rīkojumu 2002. gada 28. decembrī iecelta par zvērināta tiesu izpildītāja aizvietotāju un pildīja tiesu izpildītāja amata pienākumus Vidzemes apgabaltiesas 120. un 121. iecirknī. R. Grante iecelta par Vidzemes apgabaltiesas 121. iecirkņa zvērinātu tiesu izpildītāju, uzdodot turpināt zvērināta tiesu izpildītāja amata pienākumus 120. iecirknī.

Ar likumu „Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā”, kas stājās spēkā 2005. gada 22. decembrī, papildināti Pārejas noteikumi, paredzot, ka tieslietu ministrs pieņem lēmumu par zvērinātu tiesu izpildītāju eksāmena rīkošanu tiem zvērinātu tiesu izpildītāju aizvietotājiem, kuri līdz 2005. gada 1. janvārim sekmīgi apguva tiesību zinātnes valsts akreditētā programmā augstskolā un kuriem nav piemērots vairāk kā viens disciplinārsods. A. Ranše un R. Grante sekmīgi nokārtoja eksāmenu, un, atbilstoši Tiesu izpildītāju likuma Pārejas noteikumiem, ieceltas zvērināta tiesu izpildītāja amatā.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211