11. maijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns pieņēma zvērināta tiesu izpildītāja Andra Sladza zvērestu.

Jaunieceltais tiesu izpildītājs zvērēja uzticību Latvijas valstij un godprātīgi, pēc labākās apziņas un pārliecības pildīt valsts likumus, cienīt tiesu un valsts varu, ievērot uzraudzības iestāžu un to amatpersonu norādījumus un rīkojumus, godīgi pildīt zvērināta tiesu izpildītāja pienākumus, sargāt personu tiesiskās intereses, uzticētās lietas un neizpaust amata noslēpumus, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.

Ar tieslietu ministra rīkojumu Andris Sladzs iecelts par zvērinātu tiesu izpildītāju Rīgas apgabaltiesas 80. iecirknī, pārņemot lietas no 78. iecirkņa tiesu izpildītājas Sandra Suveizdas.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Autors: Rasma Zvejniece, Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211