13. novembrī Augstāko tiesu darba vizītē apmeklēja Zviedrijas Drošības un integritātes komisijas pārstāvji. Komisija, ko vada Anderss Eriksons un vicepriekšsēdētājs Jērans Hokansons, uzrauga slepeno izmeklēšanas metožu izmantošanu Zviedrijā un šobrīd iepazīstas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu praksi un pieredzi operatīvo darbību akceptēšanā un uzraudzīšanā. Ar Zviedrijas delegāciju Augstākajā tiesā tikās Senāta Krimināllietu departamenta senators Artūrs Freibergs un Sevišķās lietvedības nodaļas vadītāja Signe Zaļkalne.

Zviedrijas Drošības un integritātes komisiju interesēja Latvijas likumi, saskaņā ar kuriem tiek veiktas operatīvās darbības, Augstākās tiesas loma šajos procesos, ierobežojumi atļauju izsniegšanā. Īpaša interese bija par Augstākās tiesas kārtību informācijas izsniegšanā privātpersonām par Augstākās tiesas akceptētajām operatīvajām izmeklēšanas darbībām.

Par šiem jautājumiem Zviedrijas komisijai notiek saruna arī Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā.

Drošības un integritātes komisijas uzdevums ir uzraudzīt izmeklēšanas operatīvo darbību, tas ir, telefonsarunu noklausīšanās, novērošanas kameru uzstādīšanas u.tml. izmantošanu un ar šīm metodēm iegūtās informācijas un Zviedrijas drošības reģistros reģistrētās informācijas izmantošanu. Komisija, kuras sastāvā ir divi tiesneši un 7 parlamentā pārstāvēto partiju izvēlēti politiķi, uzrauga arī Zviedrijas Drošības policijas darbu.

Zviedrijas parlaments šogad jūnijā ar nelielu balsu vairākumu apstiprināja likumu, kas ļauj nacionālās drošības interesēs kontrolēt visus pārrobežu tālruņa zvanus, faksus un e-pasta vēstules. Plašākas uzraudzības tiesības paredzētas Zviedrijas Datu inspekcijas pārvaldei un parlamentārajai komisijai.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211