Tieslietu padome papildināja 2.novembra Tiesnešu neklātienes konferences darba kārtību ar vēl vienām vēlēšanām – konferencei ir jāievēl Tieslietu padomes loceklis no rajonu (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesim Zigmundam Dunduram beidzas četru gadu pilnvaru termiņš.

Saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto konferences organizēšanas plānu Tieslietu padomes locekļa amata kandidāti jāizvirza līdz 14.oktobrim.

Iepriekš Tieslietu padome izsludināja Tiesnešu neklātienes konferenci 2.novembrī, lai elektroniski pārvēlētu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211