Tieslietu padome 2.novembrī sasauks Tiesnešu neklātienes konferenci, lai elektroniski pārvēlētu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekli no Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu vidus.  

Pašreizējam Administratīvās apgabaltiesas pārstāvim Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā Mārim Vīgantam beidzas četru gadu pilnvaru termiņš, tādēļ nepieciešamas vēlēšanas.

Par Tiesnešu neklātienes konferences vadītāju Tieslietu padome noteica Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāju Silvu Reinholdi, par sekretāri – Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi Kristīni Zdanovsku.

Balsu skaitīšanas komisijas sastāvā Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece Ināra Zariņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnese Līga Grīnberga un Zemgales rajona tiesas tiesnese Ligita Sprigule.

Saskaņā ar Tieslietu padomes apstiprināto konferences organizēšanas plānu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļa amata kandidāti jāizvirza līdz 11.oktobrim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211