Tieslietu padome nolēma sasaukt Latvijas tiesnešu konferenci šā gada 3.novembrī un noteica konferences pamattēmu – tiesnešu neatkarība.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs tēmas aktualitāti pamatoja ar Eiropas Tieslietu padomju tīkla aptaujas par tiesnešu neatkarību rezultātiem, kas atkārtoti uzrāda, ka Latvijas tiesnešu pašvērtējums par savu neatkarību ir viszemākais no visām Eiropas valstīm.  

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 2017.gada 11.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211