Piektdien, 3.novembrī, Latvijas tiesneši pulcēsies uz tiesnešu konferenci, kuras pamattēma šogad – tiesneša neatkarība.

Tēmas aktualitāte pamatota ar Eiropas Tieslietu padomju tīkla aptaujas par tiesnešu neatkarību rezultātiem, kas atkārtoti uzrāda, ka Latvijas tiesnešu pašvērtējums par savu neatkarību ir viszemākais no visām Eiropas valstīm.  

Ar priekšlasījumu par tiesneša neatkarības, pašizpratnes un tiesību izpratnes aspektiem tiesnešus uzrunās Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits.

Konferences gaitā tiesneša neatkarības tēma tiks apskatīta no vairākiem skatupunktiem.

Savu redzējumu par tiesnešu ārējo neatkarību – no likumdevēja, izpildvaras un arī no ceturtās varas – medijiem – sniegs Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja Rita Ruduša.

Otrā diskusija būs par to, kā tiesnesim būt neatkarīgam pašā tiesu sistēmā. Uzstāties aicināti tiesnešu pašpārvaldes institūciju vadītāji, Tiesnešu biedrības priekšsēdētājs, kā arī tiesu priekšsēdētāji.

Savukārt par personības iekšējo neatkarību lēmumu pieņemšanā tiesneši varēs dzirdēt neierastāku rakursu – psihologa Ivara Austera, antropoloģes Aivitas Putniņas un basketbola tiesneša Oļega Latiševa skatījumu.

Tiesnešu konferencei arī jāpārvēl viens Tieslietu padomes loceklis no rajona (pilsētu) tiesnešu vidus. Vēlēšanas organizētas daļēji elektroniski, daļēji klātienē, proti, – 3.novembra klātienes konferencē tiks uzklausīti jau iepriekš neklātienē izvirzītie kandidāti.

Konferences noslēguma daļā Tieslietu ministrija sniegs pārskatu par tiesu politikas jomā paveikto un par tiesību nozaru aktualitātēm.

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, ko ne retāk kā reizi gadā sasauc Tieslietu padome. Konferences darbā piedalās rajonu un pilsētu tiesu, to zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un Augstākās tiesas tiesneši. Kā viesi uz konferenci aicināti Tieslietu padomes locekļi, Satversmes tiesas tiesneši un Goda tiesneši, Valsts prezidenta kancelejas un Saeimas pārstāvji.

Tiesnešu konferences darba kārtības projekts

 

Medijiem, kas vēlas atspoguļot konferences norisi, jāpiesakās Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā: e-pasts rasma.zvejniece@at.gov.lv; tālrunis 67020396, 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211