Tieslietu padomei bija jāizšķiras, kurus divus no četriem Administratīvās rajona tiesas tiesnešiem, kuri pieteikušies konkursā, pārcelt uz vakantajām tiesnešu vietām Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija visus bija atzinusi par vienlīdz atbilstošiem pretendentiem. Ņemot vērā gan līdzšinējo darba pieredzi, gan Administratīvās apgabaltiesas viedokli, Tieslietu padome pieņēma lēmumu par Lauras Konošonokas un Laumas Paegļkalnas pārcelšanu.

Tieslietu padome skatīja arī vēl citus tiesnešu karjeras jautājumus – par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesneses Inas Baiko pārcelšanu uz Daugavpils tiesu pēc viņas lūguma un līdzdalības iekšējā konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu, kā arī par tiesas noteikšanu pienākumu pildīšanai Saeimas jaunieceltajām tiesnesēm. Inga Lipska būs tiesnese Rīgas rajona tiesā, bet Ligita Sprigule – Tukuma rajona tiesā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 29.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211